چه مدارک و ضمانت‌هایی بگیریم

در سایت سپریس هر میزبان می‌تواند شرایط متفاوتی برای اجاره ماشینش بگذارد که بسته به نوع ماشین می‌تواند متفاوت باشد، به صورت کلی می‌توانید مدارک و ضمانت‌های زیر را برای اجاره خودروتان از مشتری بگیرید، اما این نکته را در نظر داشته باشید که مدارک و ضمانت‌های زیاد می‌تواند میزان درخواست‌های اجاره خودرو شما را کاهش بدهد.

  • مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی یا شناسنامه و در صورتی که اتباع خارجی یا گردشگر هستند پاسپورت.
  • گواهینامه معتبر که حداقل ۶ ماه دارای اعتبار باشد.
  • بیمه‌نامه اجاره خودرو (در زمان درخواست اجاره خودرو می‌تواند تهیه کند. توصیه می‌شود مشتریانی که این بیمه‌نامه را خریداری می‌کنند در اولویت قبول درخواست قرار دهید.)
  • در نظر گرفتن شرایط سنی (پیشنهاد می‌شود که حداقل سن ۲۵ سال را در نظر بگیرید.)
  • چک یا سفته به میزان مورد نیاز(معمولا به مبلغ ماشین گرفته می‌شود)
  • ودیعه نقدی: با توجه به نوع ماشین می‌توانید مقداری پول نقد از مشتری بابت خسارت‌های احتمالی بگیرید.
آیکون پشتیبانی سایت اجاره خودرو سپریس
آیکون پشتیبانی سایت اجاره خودرو سپریس